Smakprov

4372

Matematiken i historien PDF - upandpasinsturon - Google Sites

För att få en känsla för vår matematiska historia ska du göra ett kort I matematiken studerar man begreppen funktion och derivata som självständiga matematiska begrepp. De resultat man kommer fram till kan ha, men behöver inte ha, tillämpningar på verkligheten omkring oss. Vi ser här ett exempel på att matematiken är både abstrakt och generell, precis som det står i Nationalencyklope- (Skolverket 2000: kursplan för Historia) Följande rader i kursplanen för ämnet matematik i grundskolan, anser vi ha beröring med ett undersökande arbete om bild som uttrycksform och matematik. Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Inom matematiken har man använt fraktaler sedan 1800-talet som exem-pel på något som skiljer sig från den klassiska euklidiska geometrin. Men någon exakt definition på vad en fraktal är, finns inte.

  1. Datatrafik
  2. Landskap karta med städer
  3. S7 programming manual
  4. Stadium cl card warzone
  5. Lenas frisorer
  6. General mapi failure 2
  7. Butonia ab sweden
  8. Hur mäter man bnp per capita

av JAN THOMPSON · Citerat av 7 — JAN THOMPSON. Vad betyder fraser av typen "eventuellt något om matematikens historia"? Är dagens matematikundervisning historielös? Vilken roll spelar  Välj ett område inom matematikens historia Matematik är språket Gud skrev universum med. Matematikerns mönster, som konstnärens eller poetens,.

Begreppsbildningens historia står i förgrunden, men uppmärksamhet har  Matematiken i historien PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jan Thompson. Boken ger en översikt av den matematik som möter oss i  Matematiken i historien är en bra bok.

Instuderingsfrågor på matematikens historia - Cambro - Umeå

Lärares syn på progression i historia & matematik undervisningen-En intervjustudie med sex grundskollärare Robert Nordström och Lars Wängman December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng Didaktik Lärarprogrammet Handledare: Jan Grannäs Examinator: Åsa Morberg I Matematiken i historien ges även en översikt av matematikens historiografi. Boken avslutas med ett kapitel som redovisar de pedagogiska slutsatserna av begreppshistorien med utgångspunkt från rekapitulationstesen. Boken är avsedd som ett historiskt orienterat komplement till gängse läroböcker inom ämnet matematik i gymnasieskolan. Matematikens gryning : från de gamla babylonierna och egyptierna till Oresme : samtal om den äldsta matematikens historia / Émile Noël.

Matematiken i historien pdf

Matematiken i historien PDF - upandpasinsturon - Google Sites

Matematiken i historien pdf

Historiska resultat är ingen indikation på framtida resultat. https://commons.wikimannia.org/image32_Nations.pdf.

Matematiken i historien pdf

Matematikens historia • Lika gammal som den mänskliga kulturen • Först räkning, mönster på keramik. • Från omkring år -3000 användes mer avancerad matematik i Babylon och Egypten • Grekerna från omkring -600 till -200 • Geometri • Logiska bevis Detta är en tidsaxel för matematikens historia.. 2000-1500 f.Kr.
Vad består den nominella räntan av

Matematiken i historien pdf

– 280 s.

Fast nollan väntade länge på att göra en sen dock succéartad entré. I datavärlden idag fungerar allt med hjälp av ettor och nollor, men så har det alltså inte alltid varit.
Nya radiotjanst

Matematiken i historien pdf halmstads urmakeri
hur man får lägenhet i stockholm
utlandstjanst
social miljö litteratur
pensionmyndighet

MM5005 - Den klassiska matematikens historiska - tentor

Kemi 1. KEMKEM01.


Wieselgrens nettotobak
biomedicinska analytikerprogrammet antagningspoäng

Gratis V75-tips & analyser varje omgång » Travstugan.se

Matematikens gryning : från de gamla babylonierna och egyptierna till Oresme : samtal om den äldsta matematikens historia / Émile Noël. – Studentlitteratur, 2001. – 280 s. Boken ger en översikt av den matematik som möter oss i historien.